طی حکمی از سوی شهردار رشت، ناصر عطایی با حفظ مسئولیت معاونت مالی و اقتصادی، به عنوان سرپرست منطقه یک شهرداری رشت منصوب شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،طی حکمی از سوی سید محمد احمدی شهردار رشت، ناصر عطایی با حفظ مسئولیت معاونت مالی و اقتصادی، به عنوان سرپرست منطقه یک شهرداری رشت منصوب شد.

در سوابق کاری عطایی مواردی چون سرپرستی شهرداری رشت، شهرداری رودبار، رستم آباد و شهرداری منطقه یک رشت نیز به چشم می خورد.

عطایی تابستان سال گذشته و پس از برکناری ناصر حاج محمدی از راس شهرداری رشت، به عنوان سرپرست این مجموعه انتخاب شده بود.

پیش از این مهیار برنجی در راس منطقه یک حضور داشت.