حسینی گفت:بر اساس نرخ رشد واقعی میزان جمعیت در سال مقصد طرح(سال ۱۴۰۵) با احتساب کلیه مصارف و فرض متوسط سرانه ۲۵۰ لیتر در روز حدود ۲۴۰ هزار مترمکعب در روز برآورد شده است.

به گزارش ندای گیلان؛سید محسن حسینی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان گیلان با تشریح پروژه توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهر رشت، اظهار داشت: بر اساس نرخ رشد واقعی میزان جمعیت در سال مقصد طرح(سال 1405) با احتساب کلیه مصارف و فرض متوسط سرانه 250 لیتر در روز حدود 240 هزار مترمکعب در روز برآورد شده است.

وی افزود: به منظور ایجاد ذخیره کافی و تامین فشار آب مورد نیاز شبکه شهر، احداث 3 مخزن زمینی و دو مخزن هوایی پیش بینی شد که این مخازن شامل 2 مخزن 40 هزار مترمکعبی، یک مخزن 30 هزار مترمکعبی و دو مخزن هوایی 2500 مترمکعبی می باشد و از مجموع سه مخزن ذخیره آب، دو مخزن با حجم 40 هزار مترمکعب و برج های تامین فشار هر یک با حجم 2500 مترمکعب اجرا شده و در مدار بهره برداری می باشد.

این مقام مسئول گفت: علاوه بر این مخازن، آب شهر رشت از طریق دو سری خط لوله انتقال به اقطار 1250 و 700 میلی متر از مخزن 50 هزار مترمکعبی سراوان تامین می شود و با تکمیل خطوط اصلی کمربندی شهر و اتصال شبکه های جدید اجرا شده توسط اعتبارات بانک جهانی به این خطوط و انتقال تدریجی انشعابات خانگی از شبکه های قدیمی به خطوط اجرا شده جدید، ضمن تامین ذخیره کافی آب شرب بهداشتی، امکان تامین فشار مناسب برای کلیه مشترکین به وجود خواهد آمد.

حسینی، طول کلی خطوط انتقال داخلی شهر رشت را 18.1 کیلومتر اعلام کرد و متذکر شد: 12.6 کیلومتر از این خطوط تاکنون اجرا شده و 1.8 کیلومتر در حال اجرا و 3.7 کیلومتر نیز باقیمانده است.

مدیرعامل آبفای گیلان، با تشریح وضعیت موجود شبکه توزیع آب شهر، تصریح کرد: طول شبکه توزیع آب شهر رشت دارای 2200 کیلومتر است و منابع تامین آب در سال های اولیه بهره برداری چاه های داخل شهر بود. به تدریج با افزایش جمعیت در خارج شهر نیز چاه هایی حفر شد و علاوه بر آن تصفیه خانه بزرگ آب گیلان در نزدیکی شهر سنگر ساخته شد که منبع تامین آب آن رودخانه سفیدرود بود.

وی اضافه کرد: با ساخت سد آیت الله بهجت(ره) بر روی رودخانه شهربیجار، در حال حاضر منبع اصلی تامین آب تصفیه خانه بزرگ آب گیلان آب رودخانه شهربیجار می باشد که از کوه های درفک سرچشمه گرفته و دارای آب با کیفیت بسیار مطلوب است.

حسینی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پروژه بهسازی مدول اول و ساخت مدول دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیلان به صورت مشارکت بخش خصوصی (BOT)، با پیشرفت فیزیکی حدود 56.8 درصد در حال اجرا می باشد که پس از تکمیل پروژه، ظرفیت تولید تصفیه خانه به 6 مترمکعب در ثانیه ارتقا خواهد یافت.