طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت توانیر؛مهدی زاده سرپرست توزیع برق گیلان شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، طی حکمی از سوی رئیس هیئت مدیره و  مدیرعامل شرکت توانیر، محمد تقی مهدی زاده که پیش از این بعنوان رئیس اداره برق شهرستان رشت دارای عملکرد موفقی بود بر جای هنرمند تازه منصوب شده تکیه زد.

مهدی زاده در بحران برف سنگین رشت علی رغم فرسودگی شبکه های برق این شهرستان و حجم تخریب های گسترده توانست با مدیریت مطلوب از بحرنهای برف سنگین عبور کند.