معاون عمرانی استاندار گیلان در بازدید از رانش حاشیه رودخانه خالکایی ماسال گفت:عملیات مهار  رانش رودخانه خالکایی ماسال در دو فاز موقت و دائمی اجرایی می شود.

به گزارش ندای گیلان، علی اکبری اوسط مقدم در این بازدید با بیان اینکه راهکار دائم برای مدیریت بحران خالکایی باید در خارج از فصل بارندگی ها، انجام شود، گفت: در فاز موقت آن شرکت آب منطقه ای با همکاری اداره کل بنیاد مسکن و اداره راه و شهرسازی تلاش خواهند کرد بستر و حاشیه های رودخانه خالکایی را مهار نمایند.

بازدید از پل روستای قران و طغیان رودخانه مرغک در شهر شاندرمن از دیگر نقاطی بود که معاون عمرانی استاندار گیلان از آن بازدید کردند.