سرپرست شهرداری رشت از فعالیتها و روند خدمت رسانی به شهروندان در منطقه یک بازدید کرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،علی بهارمست طی بازدیدی از منطقه یک ضمن قدردانی از زحمات مدیریت و کارکنان این مجموعه، کار مناطق شهرداری را حائز اهمیت دانست.

وی افزود: مناطق پنج گانه پیشانی خدمات رسانی شهرداری به شهروندان هستند.

سرپرست شهرداری رشت تاکید کرد: باید تلاش بیشتری در راستای مباحث افزایش درآمد در مناطق شهرداری صورت پذیرد.