این مصوبه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان فومن که موجی را در این شهرستان ایجاد نموده است دارای ابعاد گوناگونی می باشد.

به گزارش ندای گیلان رشت، شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان فومن طی مصوبه ای ارائه قلیان در تمامی کافه ها و قلیان سراهای شهرستان فومن را ممنوع اعلام کرد.

این مصوبه که برای سفره خانه های سنتی و کافه هایی که مجوز ارائه قلیان ندارند اجرا شده است که با توجه به بررسی های صورت گرفت بیش از 95 درصد این واحدهای خدماتی مجوز ارائه قلیان ندارند.

این مصوبه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان فومن که موجی را در این شهرستان ایجاد نموده است دارای ابعاد گوناگونی می باشد.

روز گذشته جمع کثیری از سفره خانه داران  و کافه داران شهرستان فومن که حجم عظیمی از اشتغال کاذب این شهرستان توریستی را نیز دربر میگیرد با نماینده این شهرستان دیدار داشته و مهدی افتخاری قول پیگیری موضوع را داده و بر اساس شنیده ها بیان نموده است که قانون لازم الاجراست درصورتی که سراسری بوده و در تمامی شهرستانها اجرایی گردد.

با توجه به بیکاری تعداد کثیری از افرادی که با ارائه قلیان در سفره خانه ها و کافه ها به کسب و کار مشغول بودند اعتراضات آنان را در برداشته است.

لازم به ذکر است که با اجرای این مصوبه جوانان فومنی به قلیان سراهای شهرستانهای همجوار نزدیک شفت و مخصوصاً صومعه سرا روی آورده و هیچ تاثیری در عدم استعمال قلیان برای آنان نداشته است که گواه این موضوع نگاهی گذرا به قلیان سراهای شهرستان صومعه سرا  و حضور جوانان فومنی است که چیزی غیر از بیکاری عده ای از جوانان و ایجاد اشتغال و سرمایه برای شهرستانهای همجوار نداشته است.