مدیرعامل منطقه آزاد انزلی طی احکامی جداگانه معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی و مشاورین ارشد این سازمان را منصوب کرد.

به گزارش ندای گیلان از بندرانزلی، عیسی فرهادی طی حکمی با قدردانی از زحمات مهدی نورسته در زمان تصدی معاونت توسعه مدیریت، میثم محمدنژاد را به عنوان معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب کرد.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی همچنین طی احکامی جداگانه مهدی نورسته و حسین فیروزی را بعنوان مشاور ارشد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب کرد.