28 میلیارد تومان از مطالبات 259 نفر از بازنشستگان دستگاه های اجرایی استان با ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان پرداخت شد.

به گزارش واحد روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان به ندای گیلان، به استناد ابلاغیه دکترمحمد باقر نوبخت، معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در آبان ماه ۱۳۹۹ پیرامون تسویه مطالبات بازنشستگان دستگاه های اجرایی کشور تا پایان سال ۹۸ که مشمول نظام بودجه استانی هستند، این مطالبات پرداخت شد.

گفتنی است سهم استان گیلان از این ابلاغیه ۲۸ میلیارد تومان (معادل ۲۸۰ میلیون ریال) برای ۲۵۹ نفر بازنشسته سال ۱۳۹۸ دستگاههای اجرایی است که مشمول نظام بودجه استانی بوده اند.

شایان ذکر است این اعتبار از طریق ابلاغ به دستگاه های اجرایی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان انجام و سپس از طرف خزانه استان پرداخت شده است.