مدیرعامل شرکت گاز گیلان گفت: مصرف گاز در بخش خانگی علیرغم جذب بیش از 40 هزار مشترک جدید نسبت به سال 96 تنها 2 درصد افزایش یافته و به بالای 2 میلیارد و 50 میلیون مترمکعب رسیده است.

به گزارش ندای گیلان، حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان در نشست خبری با بیان این که در سال گذشته 6 میلیارد و 225 میلیون مترمکعب گاز به بخش های مختلف مشترکین تحویل داده شده است اظهار داشت: مصرف گاز در سال 97 بعلت اعمال محدودیت مصرف برای بخش نیروگاهی در فصل سرما و رعایت مصرف بهینه در بخش خانگی، نسبت به سال 96 تغییری نداشته است.

وی بیان نمود: مصرف گاز در بخش خانگی علیرغم جذب بیش از 40 هزار مشترک جدید نسبت به سال 96 تنها 2 درصد افزایش یافته و به بالای 2 میلیارد و 50 میلیون مترمکعب رسیده است و این موضوع نشانگر نهادینه شدن مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در سطح استان گیلان می باشد.

اکبر در خصوص تحویل گاز به بخش نیروگاهی استان گفت: بعلت محدودیت های بعمل آمده از سوی دیسپچینگ شرکت ملی گاز برای نیروگاه های استان در جهت پایداری هرچه بیشتر گاز برای مردم و مشترکین خانگی، مصرف این بخش همانند سال 96 در حدود 3 میلیارد مترمکعب ثابت ماند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان همچنین از مصرف 650 میلیون مترمکعب گاز در بخش صنعتی، 315 میلیون مترمکعب در بخش حمل و نقل و 219 میلیون مترمکعب گاز در بخش تجاری استان خبر داد.

وی در پایان ابراز امیدواری نمود تا بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده تا پایان سال جاری، 6.3 میلیارد مترمکعب گاز به حوزه های مختلف مصرف در استان تحویل داده شود.