فرماندار آستانه اشرفیه گفت: با تلاش رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان اعتبارات مربوط به حق الزحمه ناجیان غریق در بودجه سازمان ورزش و جوانان در نظر گرفته شده است و به یاری خداوند در سال جاری در این زمینه مشکلی وجود نخواهد داشت.

به گزارش ندای گیلان، اولین جلسه کمیته پیشگیری از حوادث و تلفات انسانی ستاد ساماندهی سواحل شهرستان آستانه اشرفیه به ریاست فرماندار و با حضور اعضای آن در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
مهندس حیدری با تاکید بررفع محدودیت ها و مشکلات محل های سالم سازی شنا اظهار داشت: باید استفاده از تجربیات گذشته برای ایام پیش رو که فصل شنا برای مسافران است برنامه ریزی شود تا مشکلات مربوط به این حوزه به حداقل برسد.
فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه ادامه داد: یکی از نکات بسیار مشخص شدن همه نقاط حادثه خیز و نقاط کور دریا است تا با استقرار ناجیان غریق ، تعداد تلفات شهرستان در این بخش به حداقل برسد .

حیدری افزود: با تلاش رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان اعتبارات مربوط به حق الزحمه ناجیان غریق در بودجه سازمان ورزش و جوانان در نظر گرفته شده است و به یاری خداوند در سال جاری در این زمینه مشکلی وجود نخواهد داشت.