ابراهیم نیازمند گشتی طی حکمی از سوی دکتر محمد حسین قربانی،عضو هیت مدیره سازمان منطقه تجاری صنعتی انزلی به عنوان مشاور رسانه ای انتخاب شد.

به گزارش ندای گیلان از فومن،ابراهیم نیازمند گشتی خبرنگار و سرپرست روزنامه سراسری سایه در استان گیلان، در طی حکمی از سوی دکتر محمد حسین قربانی،عضو هیت مدیره سازمان منطقه تجاری صنعتی انزلی به عنوان مشاور رسانه ای انتخاب شد.
در این حکم آمده است:
” که با توجه به شایستگی و تجربه ارزشمند شما در عرصه رسانه و فضای مجازی حضرتعالی را بعنوان مشاور رسانه ای خود انتخاب، انتظار دارم در چهارچوب حوزه رسانه، با استفاده از همه ظرفیت های رسانه ای در استان گیلان و کشور، کمک کار و یاور اینجانب باشید.”
شایان ذکر است ابراهیم نیازمند گشتی با بیش از ۱۵ سال سابقه در عرصه رسانه یکی از خبرنگاران به نام استان گیلان است که فعالیت رسانه ای خود را با روزنامه مطرح و پر تیراژ همشهری، زیر نظر استاد فرهیخته حاج قمی وحمایت وی آغاز نموده است و اکنون سرپرستی روزنامه سراسری سایه را در استان گیلان را بر عهده دارد.