مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به مشارکت ۲۳۵ مرکز نیکوکاری برای جمع آوری کمک های مردمی در جشن عاطفه ها گفت: پیش بینی شده امسال ۱۵ میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی جمع آوری شود.

به گزارش ندای گیلان از رشت، عباس اهرابی با اشاره به آمادگی و مشارکت ۲۳۵ مرکز نیکوکاری برای جمع آوری کمک‌های مردمی گیلانیان در جشن عاطفه‌ها اظهار کرد: ۳۱ دفتر کمیته امداد نیز در این زمینه فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه ۲۳۵ مرکز نیکوکاری نیز در این زمینه مشارکت می‌کنند، افزود: ۳۰۰ هزار پاکت نیز در اولین روز بازگشایی مدارس در میان دانش آموزان توزیع شده است.

مدیر کل کمیته امداد گیلان در ادامه با اشاره به اینکه پیش بینی شده امسال ۱۵ میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی در استان جمع آوری شود، تصریح کرد: در سال گذشته مردم نیکوکار گیلان ۱۰ میلیارد تومان کمک کرده بودند.

اهرابی اضافه کرد: مردم نیکوکار گیلان می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به کارت شماره ۷۶۷۸-۹۹۹۵-۹۹۱۸-۶۰۳۷، شماره حساب ۰۱۰۹۳۵۲۱۷۶۰۰۴ و یا از طریق کد دستوری #۰۱۳*۸۸۷۷* به دانش آموزان نیازمند استان اهدا کنند.

وی افزود: کمک‌های نقدی و غیرنقدی جمع آوری شده در کوتاه‌ترین زمان در میان دانش آموزان کم برخوردار و بی بضاعت توزیع می‌شود.