رضا نیک پناه که بیشتر به مسئول فنی دوچرخه سواری در مسابقات مختلف حضور پیدا میکرد پس از تمرین و هنگام بازگشت از ارتفاعات دچار سانحه شد

به گزارش‌‌‌‌‌ندای گیلان، رضا نیک پناه که بیشتر به مسئول فنی دوچرخه سواری در مسابقات مختلف حضور پیدا میکرد پس از تمرین و هنگام بازگشت از ارتفاعات دچار سانحه شد و سر وی پس از برخورد با تخته سنگها باعث شد به کما برود.نیک پناه در حال حاضر در بیمارستان به سر میبرد و آنطور که شنیده میشود شرایط جسمانی مساعدی ندارد.او پیش از این در مسابقات استانی و کشوری نیز حضور داشته است.