به مناسبت روز ارتباطات و روابط‌عمومی، مسئول روابط‌عمومی دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای گیلان در بین مسئولین روابط‌عمومی دانشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای کشور برتر شد.

ندای گیلان:به مناسبت روز ارتباطات و روابط‌عمومی، مسئول روابط‌عمومی دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای گیلان در بین مسئولین روابط‌عمومی دانشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای کشور برتر شد.

به مناسبت روز ارتباطات و روابط‌عمومی، در بین دانشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای کشور، محمد محسنی‌پور مسئول روابط‌عمومی دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای گیلان به عنوان روابط عمومی برتر شناخته شد.

این انتخاب به مناسبت روز ارتباطات و روابط‌عمومی و براساس انتشار تعداد اخبار، به‌روز بودن سایت دانشکده، ارتباط مستمر با رسانه‌ها از جمله رسانه استانی، خبرگزاری‌ها، سایت‌ها، روزنامه‌ها و نشریه‌ها محلی، استانی و کشوری صورت گرفته است.

در این راستا لوح سپاسی از طرف دکتر بهار سرپرست دانشکده و دکتر مسعود شفیعی رییس دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای کشور به محمد محسنی‌پور مسئول روابط‌عمومی دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای گیلان اهدا شد.