جسد یک زن جوان که سه مرد غریبه را برای خوشگذرانی به خانه خود آورده بود در حالی که با یک روسری خفه شده بود در کمد پیدا شد اما...

به گزارش ندای گیلان،ساعت یک و 20 دقیقه بامداد شنبه 18 اسفند ماه سال جاری ماموران کلانتری 133 شهر زیبا در جریان مرگ مرموز زن جوانی در یک خانه مجردی قرار گرفتند.

بدین ترتیب تیمی از ماموران برای تحقیقات ابتدایی پای در خانه مجردی گذاشتند و با جسد زن 34 ساله‌ای روبرو شدند و تیم پزشکی در محل علت مرگ را خفگی اعلام کردند.
بدین ترتیب تیمی از ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران همراه بازپرس شعبه 3 دادسرای امور جنایی تهران برای تحقیقات ویژه پای در صحنه جرم گذاشتند و در همان ابتدا 3 مرد جوان که داخل خانه مجردی زن جوان حضور داشتند هدف تحقیق قرار گرفتند.
2 تن از مردان ادعا کردند همراه یکی از دوستانشان که امیر نام دارد به خانه مجردی زن جوان آمدند و همگی با هم شروع به خوردن مشروبات الکلی کردیم که بعد از آن ما 2 نفر برای خرید از خانه خارج شدیم و پس از آن هر چه به امیر و زن جوان زنگ زدیم کسی جواب تلفن ما را نداد.
نگران شدیم و به خانه بازگشتیم که مشاهده کردیم امیر بخاطر خوردن زیاد مشروبات الکلی خواب است و هر چه به دنبال زن جوان گشتیم اثری از او پیدا نکردیم تا اینکه در یکی از کمددیواری‌ها را باز کردیم و دیدیم زن جوان با روسری خودش را حلق آویز کرده است.
2 مرد جوان گفتند به سرعت او را روی تخت گذاشتیم و با اورژانس تماس گرفتیم که تیم پزشکی با حضور در خانه از مرگ زن 34 ساله خبر دادند و سپس پلیس در محل حاضر شد.
امیر نیز در اعترافاتش گفت: بعد از رفتن دوستانم من خوابم برد و دیگر هیچ چیز به یاد ندارم تا اینکه پلیس وارد خانه شد.
بنا به این گزارش، 3 مرد جوان برای تحقیقات بیشتر به دستور بازپرس شعبه 3 دادسرای امور جنایی تهران در اختیار ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران قرار دارند و جسد زن جوان نیز برای بررسی بیشتر و علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شده است.
خبرهای حوادث را در کانال حوادث ندای گیلان بخوانبد+ https://t.me/hadese24