مدیرکل میراث فرهنگی استان گیلان گفت: نُه قطعه از سفال ها قلعه تاریخی صلصال تالش در گیلان شامل خمره های بزرگ، بشقاب های لعاب دار، کوزه ها و ... را مرمت و تحویل موزه رشت شدند که در فرصت مناسب در نمایشگاه باستان شناسی در محل موزه رشت در معرض دید عموم قرار خواهند گرفت.

به گزارش ندای گیلان،شهرود امیر‌انتخابی بیان کرد: کاوش‌های باستان شناسی داخل قلعه صلصال توسط کارشناسان معاونت میراث فرهنگی در طی سال های گذشته به سرپرستی میرصالحی انجام شده بود که منجر به شناسایی تعداد نُه قطعه سفال بصورت خرد شده گردید که نیاز به مرمت داشتند.

در این راستا به همت کارشناس فنی اداره کل به همراه پژوهشگران بخش خصوصی موفق شدند تمامی نُه قطعه سفال شامل خمره‌های بزرگ، بشقاب های لعاب دار، کوزه ها و … را مرمت و تحویل موزه رشت نمایند که در فرصت مناسب در نمایشگاه باستان شناسی در محل موزه رشت در معرض دید عموم قرار خواهند گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی استان گیلان ادامه داد: در راستای مرمت و ساماندهی محوطه بیرونی ، احداث پله ها و… قلعه مذکور تاکنون بیش از ششصد میلیون تومان از سوی شهرداری لیسار و با نظارت بخش فنی معاونت میراث فرهنگی استان گیلان هزینه شده است.

وی ضمن تقدیر و تشکر از مردم و مسئولین شهر لیسار بابت همراهی و همدلی در طرح بازنگری حریم لیسار گفت: بازنگری حریم قلعه تعیین شده و برای ثبت حریم به شورای ثبت حریم وزارت خانه میراث فرهنگی ارسال شده است.

همچنین امیرانتخابی گفت: از مردم منطقه و دلسوزان به مواریث فرهنگی تاریخی خواست تا نسبت به حفاظت و حراست قلعه صلصال لیسار نهایت تلاش وهمدلی را بکار گیرند.

گفتنی است قلعه صلصال یکی از مناطق گردشگری استان گیلان است که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

بخش های از این قلعه تاریخی در فواصل سال های 1397-1398 مورد مرمت قرار گرفته است، گرچه ریشه های گیاهان در لابه لای آجر ها موجب آسیب های جدی به این قلعه تاریخی گردیده است اما خوشبختانه با گیاه زدایی که در طی دو سال گذشته انجام شد موجب ریشه کنی این درختان شد.