معاون پلیس راهور گیلان بر ضرورت واگذاری عرصه شهر ماکلوان از سوی راهداری به شهرداری ماکلوان تاکید کرد و افزود: مرمت آسفالت راه های روستایی، ایمن سازی و نصب سرعتکاه در چند نقطه از شهرستان توجه به روشنای معابر ضروری است.

به گزارش ندای گیلان،سرهنگ حاجی پور معاون حمل و نقل و ترافیک پلیس راهور گیلان از شناسایی ۵ نقطه حادثه خیر در شهرستان فومن خبر داد و گفت: تنها یک منطقه یعنی خیابان شهید بهشتی اصلاح شده است.

وی بر ضرورت واگذاری عرصه شهر ماکلوان از سوی راهداری به شهرداری ماکلوان تاکید کرد و افزود: مرمت آسفالت راه های روستایی، ایمن سازی و نصب سرعتکاه در چند نقطه از شهرستان توجه به روشنای معابر ضروری است.

حاجی پور در ادامه شهرداریها را بازوی پلیس طبق دستورالعمل شورای هماهنگی ترافیک شهرهای کشور دانست وگفت: فومن شهرستان گردشگر پذیر است و باید به مقوله ترافیکی آن به صورت جدی توجه شود.

شاهین علیزاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان فومن نیز در این نشست از با تاکید بر اجرای مصوبات شورای ترافیک بر ضرورت نصب سرعتکاه در چند نقطه بخش مرکزی و همچنین سردار جنگل شهرستان فومن تاکید کرد و گفت: در مسیر تونل سبز فومن نیز باید نسبت به شناسایی درختان پر خط باهمکاری شهرداری، محیط زیست، منابع طبیعی و راهداری اقدام شود.

علیزاده همچنین بر ضرورت نظارت بیشتر شهرداری بر فعالیت تاکسیرانی تاکید کرد و گفت: مردم از نحوه خدمت رسانی تاکسی در حوزه سند و گل افزان رضایت ندارند.