عضو شورای شهر رشت گفت:همواره هرکسی که در جایی منصوب شده حداقل با یک عضو شورا سلام و علیک بیشتری داشته است، گفت: همواره شهردارانی که برای توضیح برنامه های خود می آمدند از تدوین آیین نامه ای برای انتصابات سخن می گفتند.

به گزارش ندای گیلان،یکصد و سی و نهمین جلسه فوق العاده شورای شهر رشت، بهراد ذاکری عضو شورای شهر رشت با اشاره به تصویب طرح شفافیت شورا و شهرداری، در سال گذشته، و عدم پیگیری آن، گفت: مردم حق دارند که فکر می کنند برخی از طرح های مصوب شده در شورا تنها برای شوآف و نمایش است. بنده پیشتر در جلسه های مختلف عرض کرده ام که معاونت اجرایی یا فردی برای پیگیری مصوبات شورا در نظر گرفته شود تا پیگیر مصوبات باشد.
وی ادامه داد: مهمترین چیزی که به نظر بنده می توانست در شورای پنجم تصویب شود همین موضوع شفاف سازی باشد، اما کاری برای آن نکردیم و در این قضیه هم ما به عنوان اعضای شورا مقصریم و هم به نظر دست هایی پشت پرده است که نمی‌خواهد چنین چیزی وجود داشته باشد.
ذاکری تاکید کرد: شیشه ای شدن مدیریت شهری و شفافیت در این حوزه می تواند از رانت های بسیاری جلوگیری کند. همچنین در این راستا بحث انتشار اوراق آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بدون نام افراد را به تصویب رسانده بودیم که این امر نیز اتفاق نیفتاد.
وی خطاب به اعضا و ریاست شورا، تاکید کرد: موضوع شفاف سازی مخالفین بسیاری داشته و خواهد داشت. شاید افراد در ظاهر مخالف نباشند، اما در باطن مخالفین زیادی وجود دارد و ما باید به صورت مرحله ای به این سمت حرکت کنیم. نمونه هایی در شهرهای مختلف، بخصوص کلانشهرها اتفاق افتاده و ما می توانیم با اراده و عزم جدی این کار را انجام دهیم.
وی در خصوص بحث اضافه کاری پرسنل شهرداری رشت، گفت: کفی که به تصویب رسید ۹۰ ساعت است اما در مورد فردی که در گشت بازرسی حضور داشته ۶۰ ساعت اضافه کار در نظر گرفته شده و آن فرد مدعی است که در تمام طول مدت حضور داشته است. قرار ما بر این بود که کفی برای اضافه کار در نظر گرفته شود و مابقی بر اساس عملکرد فردی باشد. اینکه مدیران ما برای خودشان اضافه کاری درون ساعتی رد کرده و اضافه کار خود را تکمیل می کنند، یا برای افرادی که ارتباط و واسطه هایی دارند ساعت زیادی در نظر گرفته، اما حق پرسنلی که کار زیادتری انجام می دهند را در نظر نمی گیرند.
عضو شورای شهر رشت با اشاره به حرف و حدیث های همیشگی در خصوص انتصابات، تاکید کرد: همواره هرکسی که در جایی منصوب شده حداقل با یک عضو شورا سلام و علیک بیشتری داشته است، گفت: همواره شهردارانی که برای توضیح برنامه های خود می آمدند از تدوین آیین نامه ای برای انتصابات سخن می گفتند.
وی افزود: این موضوع کار چندان سختی نیست و می توان با تدوین آیین نامه مشخص کرد که هر فردی که قرار است منصوب شود از نظر تحصیلات مرتبط، سابقه کاری در آن حوزه و… بررسی گردد. آن موقع قطعاً انتخابات محدودتر و قابل قبول تر خواهد شد. اگر عزم این موضوع در شهرداری وجود ندارد، این کار در شورا انجام شود. بسیاری از افراد هستند که دیده نمی شوند و شاید دلیل آن متصل نبودن آنها به بنده و امثال بنده است. ما می بایست دیتایی از نیروهای شهرداری، تحصیلات و سوابق آنها جمع آوری کنیم. هر فردی که فکر می کند می تواند در بخشی از شهرداری مدیر باشد، با یک مصاحبه و جمع آوری فایل این امکان را به وجود بیاورد که در زمان ایجاد تغییر بتوان از آن استفاده کرد.