سرپرست هیات بوکس گیلان گفت :افشین نادری مربی ۳۹ ساله گیلانی تیم ملی بوکس ایران جمعه براثر تصادف رانندگی در مسیر زنجان به طارم از ناحیه پا دچار آسیب دیدگی و در بیمارستان آیت ا… موسوی زنجان بستری شد.

ندای گیلان:مربی گیلانی تیم ملی بوکس ایران براثر تصادف رانندگی عمل جراحی شد.

سرپرست هیات بوکس گیلان گفت :افشین نادری مربی ۳۹ ساله گیلانی تیم ملی بوکس ایران جمعه براثر تصادف رانندگی در مسیر زنجان به طارم از ناحیه پا دچار آسیب دیدگی و در بیمارستان آیت ا… موسوی زنجان بستری شد.

امین قاسمی پور افزود :نادری به دلیل شدت آسیب دیدگی از ناحیه زانو پا مورد عمل جراحی قرار گرفت .

وی گفت :پسر ۱۳ ساله این مربی گیلانی تیم ملی بوکس نیز به دلیل شکستگی دست وپارگی تهال بلافاصله در این بیمارستان جراحی شد.

سرپرست هیات بوکس گیلان گفت : حال عمومی افشین نادری وفرزندش خوب است اما حداقل تاهفته آینده باید در این بیمارستان تحت مراقبت ویژه باشند.