علیرضا محمدی گرفمی به سمت مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان منصوب شد.

به گزارش ندای گیلان،طی حکمی از سوی محمد علی محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، علیرضا محمدی گرفمی به سمت مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری این سازمان منصوب شد.

وی پیش از این مسئول حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان بود.