مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت دخانیات ایران در غم از دست دادن مادر گرامی‌شان عزادار شد

به گزارش ندای گیلان،مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت دخانیات ایران در غم از دست دادن مادر گرامی‌شان عزادار شد

سیاوش افضلی مدیرعامل ‌و نایب رییس هیات مدیره شرکت دخانیات ایران در غم از دست دادن مادر گرامی‌شان سوگوار شد