وی هفته گذشته به دلیل عارضه قلبی و عمل جراحی قلب در بیمارستان بستری شد

به گزارش ندای گیلان، فیروز فاضلی در این عیادت از وضعیت جسمی علی فکوری از روزنامه نگاران با سابقه گیلان و معالجه او آگاهی یافت و برای وی از خداوند متعال آرزوی سلامتی کرد.

مهرداد صمدی، حسین ابراهیمیان، معاونین اداری مالی و فرهنگی و قاسم مصفا، مسئول روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، فاضلی را در این دیدار همراهی کردند.

علی فکوری سردبیر نشریه گام از روزنامه نگاران و شاعران نام آشنای گیلان است که آثار مختلفی از او در حوزه ادبیات و روزنامه نگاری در رسانه ها منتشر شده است.

وی هفته گذشته به دلیل عارضه قلبی و عمل جراحی قلب در بیمارستان بستری شد و حال عمومی او اکنون رضایت بخش است.