مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان اظهار کرد: شرکتی که در قبال دریافت ارز دولتی به تعهدات خود عمل نکرده بود در تعزیرات حکومتی گیلان محکوم شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، مرتضی امینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان گفت: پرونده شکایت بانک ملت از یک شرکت به ارزش ۲۶ میلیارد ریال که به دریافت ارز دولتی اقدام کرده بود ودارای تعهدات ارزی معوق و ایفا نشده بود در شعبه پنجم بدوی ویژه قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان افزود: شعبه پس از بررسی مدارک و مستندات و با توجه به اینکه مدیرعامل شرکت هیچگونه اسناد معتبر از ورود وخروج کالا به بانک ارائه نداده تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر تعلیق کارت بازرگانی به مدت ۶ ماه، شرکت را به بازگرداندن عین ارز به میزان ۵۰ هزاریورو به بانک شاکی محکوم کرد.

امینی گفت: این گزارش را بانک ملت استان پس از اینکه شرکت دریافت کننده ارز، به تعهد خود در زمان معین عمل نکرده بود تهیه و برای رسیدگی به این اداره کل ارسال کرد.