مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان از جریمه ۱۳۵ میلیون ریالی برای حمل و نقل چوب، ذغال و هیزم جنگلی قاچاق خبرداد.

به گزارش ندای گیلان از اسالم،مرتضی امینی گفت : ماموران اداره کل منابع طبیعی استان ، ۱۰ استر هیزم و مقادیر زیادی چوب‌های برش خورده جنگلی قاچاق از گونه گرو ، اُجا ، توسکا ، لرگ ، اَفرا ، خردمندی و لیلکی را در بازرسی از یک کامیون در سه راهی جاده اسالم – خلخال کشف کردند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان با اشاره به ارسال پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی گیلان، افزود: با توجه به مدارک موجود در پرونده، مسئول شعبه رسیدگی کننده، تخلف را محرز دانست و متهم این پرونده را علاوه برضبط چوب‌های قاچاق، به پرداخت ۱۳۵ میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم کرد.