طی حکمی از سوی دبیرکل حزب همت کشور، محمد نصیری لاکه بعنوان مسئول این حزب در گیلان معرفی شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، طی حکمی از سوی دبیرکل حزب همت کشور،  محمد نصیری لاکه بعنوان مسئول این حزب در گیلان معرفی شد.

نصیری عضو شورای مرکزی این حزب در کشور بوده که پیش از این بعنوان دبیر حزب در گیلان فعالیت داشته و همچنین از جمله سوابق وی رئیس اداره برنامه ریزی و امور اقتصادی فرمانداری رشت و تدریس در سطح دانشگاه های گیلان و دارای تالیف دو جلد کتاب دانشگاهی و شش مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر کشور دیده می شود.