طی حکمی ازسوی افشین ملایی،رییس فدراسیون ورزشهای همگانی ،محمد رضا فروحی بعنوان سرپرست دبیری فدراسیون ورزشهای همگانی کشور منصوب شد.

ندای گیلان:طی حکمی ازسوی افشین ملایی،رییس فدراسیون ورزشهای همگانی ،محمد رضا فروحی بعنوان سرپرست دبیری فدراسیون ورزشهای همگانی کشور منصوب شد.

گفتنی است :محمد رضا فروحی پیش از این درسمت شورای سیاست گذاری شهرهای فعال ایران وسرپرستی کمیته استانها وامور مجلس فدراسیون
مشغول به کار بود.