مجمع مشورتی توسعه استان گیلان در نامه ای به وزارت کشور با برشمردن ویژگی های استاندار آینده دو گزینه مورد نظر این مجمع را به این وزارت خانه معرفی کرد.

به گزارش ندای گیلان، مجمع مشورتی توسعه استان گیلان در نامه ای به وزارت کشور با برشمردن ویژگی های استاندار آینده دو گزینه مورد نظر این مجمع را به این وزارت خانه معرفی کرد.

در این نامه آمده است:

بسمه تعالي
وزير محترم كشور، جناب آقاي دكتر رحماني فضلي
با عرض سلام و احترام و آرزوي موفقيت روز افزون براي حضرتعالي
مجمع مشورتي توسعه مركز استان گيلان كه اعضاي آن را نمايندگان اقشار مختلف جامعه، از جمله: مهندسين، پزشكان، اساتيد دانشگاه، حوزويان، فرهنگيان، اصحاب رسانه، بازاريان، صنعتگران، بازنشستگان، ورزشكاران، حقوقدانان، اقوام، جوانان و با گرايشهاي سياسي اصلاح طلب، اعتدالگرا و اصولگرا، تشكيل داده اند، پيرو مباحث اين روزهاي استان گيلان، يعني انتخاب استاندار گيلان، از منظر توسعه متوازن ( توسعه سياسي، اجتماعي، اقتصادي) و با توجه به ملاك هاي تعيين شده براي توسعه متوازن استان گيلان در اين مجمع:
الف) داشتن سوابق اجرايي متناسب با استانداري
ب) ارتباط مناسب با جريانهاي مختلف سياسي استان
ج) شناخت شاخصه هاي توسعه استان گيلان و برنامه ريزي براي ارتقاء آن
چ) ارتباط مناسب با نماينده ولي فقيه در استان و فرماندهان نظامي و انتظامي استان
د) پاي بند بودن به تفكر اعتدالي
ر) توانايي در مديريت نمودن استان
ز) بومي بودن
١- جناب آقاي دكتر كيوان محمدي
٢- جناب آقاي مهندس عبدالغفار شجاع
رابه محضر حضرتعالي، معرفي مي نماييم، اميد است با تدبيري كه از حضرتعالي، سراغ داريم، با معرفي  هر كدام از آن دو بزرگوار، جهت تصدي استانداري استان گيلان، در جهت توسعه استان گيلان و در نهايت توسعه جمهوري اسلامي ايران، نقش بي بديلي را ايفاء نماييد.
لازم به ذكر است، اعضاي مجمع مشورتي توسعه مركز استان، بر خود واجب مي داند، هر شخصي كه هيئت دولت و حضرتعالي، جهت تصدي استانداري استان گيلان( چه بومي و چه غير بومي)، تعيين نماييد را حمايت و به ايشان در جهت توسعه اين استان كمك نمايد.
پيشاپيش از توجهات حضرتعالي، كمال امتنان را داريم.
رئيس مجمع مشورتي توسعه مركز استان گيلان
بهروز عباسي