قرار است در جلسه امروز رای گیری شده و از بین این 24 گزینه پیشنهادی، 7 نفر با انجام رای گیری منتخبین شورا به عنوان گزینه های نهایی تصدی پست شهرداری تهران انتخاب شوند.

به گزارش ندای گیلان،شبکه خبر و برخی از رسانه ها ساعتی پیش اعلام کردند محمد علی نجفی به عنوان شهردار تهران انتخاب شده است.

این درحالی است که شورای شهر امروز چند گزینه را برای تصدی پست شهرداری تهران معرفی کرده و تصمیم گیری نهایی در این باره چند روز دیگر انجام می شود.

عباس احمد آخوندی ، معصومه ابتکار، علی اصغر احمدی ، سید محمد افشانی، حبیب الله بی طرف ، اکبر ترکان، وفا تابش، محد پژمان، علیرضا جاوید، سیدمحمود حسینی، پیروز حناچی، محد صادق خرازی، سیدابوالفضل رضوی، محمد ستاری، محمد شریعتمداري، الهه کولایی، سیدحسین مرعشی، محسن مهرعلیزاده، حجت میرزایی، محمدعلی نجفی،محسن نریمان، رضا ویسه از اعضای پیشنهادی شورای شهر تهران هستند.

در جلسه امروز رای گیری شد و از بین این 24 گزینه پیشنهادی، 7 نفر با انجام رای گیری منتخبین شورا به عنوان گزینه های نهایی تصدی پست شهرداری تهران انتخاب شدند.

که آرای آنان به شرح زیر است:

نجفی( 21 رأی)، حسین مرعشی( 20 رأی)، الهه کولایی( 16 رأی)، افشانی (14 رأی)، بیطرف (12 رأی)، شریعتمداری (11 رأی) و مهرعلیزاده( 9 رأی)