هیئت موسسین جمعیت شهروندان آذری زبان رشت اعلام کرده ولی الله عظمتی بیشترین محبوبیت را در بین آذری زبان های شهر رشت به خود اختصاص داده است.

گیلداد نوشت:سید ولی‌الله عظمتی در نظرسنجی آذری‌زبانان کلانشهر رشت، بیشترین آرا را به خود اختصاص داد.

سید ولی اله عظمتی توانست با کسب بالاترین آراء توانست فرد اول و محبوب ترک‌زبانان رشت باشد.

دکتر علیرضا محمدی و سردار سیدعلی آقازاده به ترتیب در نظرسنجی ترک‌زبانان مقیم رشت نفرات دوم و سوم این نظرسنجی شدند.

جمعیت شهروندان آذری زبان رشت در بیانیه خود اعلام کردند:

پیرو فراخوانی از افراد معتمد، ارزشی و انقلابی آذری‌زبانان کلانشهر رشت، با هدف جذب حداکثری و مشارکت نواحی و انتخاب درست برنامه‌ریزی شده بود.

این فراخوان که با حضور ریش سفیدان و صاحب نظران آذری‌زبان در تاریخ ۱۵ بهمن ۹۸ساعت ۲۰ در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) بیرقیها، نظرسنجی با برگه انجام و تعداد ۳نفر به ترتیب:

۱_ سید ولی الله عظمتی
۲_علیرضا محمدی
۳_ سید علی آقازاده

بعنوان کاندیدای جمعیت شهروندان آذری‌زبان کلانشهر رشت مورد حمایت قرار گرفتند.

(هیئت موسسین جمعیت شهروندان آذری زبان رشت)