مجید عزیزی برای دومین سال متوالی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت انتخاب شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، در جلسه تعیین هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرستان رشت که پیش از ظهر دوشنبه با حضور ۱۳ عضو شورای اسلامی شهرستان رشت برگزار شد، «مجید عزیزی» با کسب اکثریت آرا برای دومین سال متوالی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت انتخاب شد.

رأی گیری هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرستان رشت به صورت غیرعلنی انجام شد که «مجید عزیزی» به عنوان رئیس، «سعید ابراهیم زاده» به عنوان نایب رئیس، «عزت الله حسین پور» به عنوان سخنگو، «محمد نیک خوی» به عنوان منشی اول و «حمید صفری» به عنوان منشی دوم انتخاب شدند.