مبلمان شهری هویت شهر و حس تعلق را در افراد زنده کرده و نمادی از زیرساخت‌ها و نوآوری‌های شهری، تاریخ فرهنگی، معنوی، علمی، مذهبی، فنی و هویت عمیق فرهنگی است.

به گزارش ندای گیلان از رشت،مجید عزیزی دبیر حزب توسعه و عدالت گیلان در یادداشتی نوشت‌‌؛ شاکله شهرسازی نماد هویت و فرهنگ یک شهر بوده و بی توجهی به آن بی‌توجهی به فرهنگ، آداب و سنن و تاریخ یک شهر تلقی می شود چرا که شاکله و چشم انداز یک شهر یادمان هویت تاریخی و بومی شهروندان بوده و از مولفه های مهم مدیریت شهری است.

مبلمان شهری هویت شهر و حس تعلق را در افراد زنده کرده و نمادی از زیرساخت‌ها و نوآوری‌های شهری، تاریخ فرهنگی، معنوی، علمی، مذهبی، فنی و هویت عمیق فرهنگی است.

باید توجه داشت که مبلمان شهری نه فقط موجب زیبایی شهر بلکه بخش مهمی از زندگی افراد و محیط‌زیست را در برمی گیرد، مبلمان شهری را می توان عامل جدایی‌ناپذیر در هماهنگی شهری دانست هرچند در این هماهنگی تحقیقات علمی زیادی همچون روانشناسی رنگ‌ها، اصول زیبایی و هارمونی، فرهنگ، جنس و سن نهفته است که افراد مختلف با مشاهده آنها برداشتی متفاوت از آن خواهند داشت.

گفتنی است‌ انسان موجودی  متمدن است که با کمک عقل و دانش توانسته  به طبیعت و پیرامون خود هویت ببخشد اما هرچه این هویت‌بخشی، علمی‌تر و متکی بر مبانی منطقی و تخصصی باشد بر تداوم و پایداری آن افزوده می گردد لذا مدیریت شهری برای هویت بخشی بر شاکله شهرسازی با تکیه بر مبانی علمی می تواند روح و جان شهر را رونق داده و بر چالاکی شهر  بیافزاید.

آنچه مطلوب است استراتژی‌های لازم  برای طراحی محله‌ها، خیابان ها و فضاهای باز در شاکله شهرسازی است چرا که مبلمان شهری به  زیرساخت های شهری و عمل بازیگران عرصه مدیریت شهری بستگی دارد تا با تسلط  بر مدیریت، یکپارچگی و وحدت رویه را در شهر نهادینه  و شهری پویا و خلاق را پیش روی شهروندان قرار دهد.