نماینده ولی فقیه در گیلان مبلغ پرداخت زکات فطریه براساس گندم و برنج در استان را اعلام کرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت؛ آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به در پیش بودن با توجه به نزدیک شدن عید سعید فطر و میزان مبلغ فطریه، اظهار کرد: هر نفر می‌تواند سه کیلوگرم از یکی از محصولات برنج، گندم، ذرت، خرما یا کشمش را برای زکات فطره پرداخت کند.

وی با بیان اینکه مبلغ سه کیلوگرم گندم ۴۰ هزار تومان است، گفت: مبلغ زکات فطره یک خانواده چهار نفری اگر بخواهند با محصول گندم محاسبه کنند، مبلغ ۱۶۰ هزار تومان می‌شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه خانواده‌ها می‌توانند نیمی از زکات فطره خود را از محصول گندم و نیمی دیگر را از برنج محاسبه کنند، اظهار کرد: اکنون برنج کمتر از کیلویی ۶۰ هزار تومان نیست و اگر زکات فطره را بخواهند با محصول برنج محاسبه کنند، زکات فطره یک نفر مبلغ ۱۸۰ هزار تومان می‌شود.

آیت الله فلاحتی ادامه داد: اگر خانواده‌ای دو نفری باشد، زکات فطره برنج یک نفر ۱۸۰ هزار تومان است و یک نفر دیگر با گندم ۴۰ هزار تومان می‌شود و در مجموع زکات فطره یک خانواده دو نفری ۲۲۰ هزار تومان است.

وی با بیان اینکه برای محاسبه زکات فطره برنج یا گندم برای هر فرد باید همه سه کیلوگرم برنج یا گندم باشد، اضافه کرد: نمی‌توان سه کیلوگرم زکات فطره را یک کیلوگرم برنج و دو کیلوگرم دیگر را گندم حساب کرد.

امام جمعه رشت، پرداخت زکات فطره با خرما را یکی از روش‌ها ذکر کرد و یادآور شد: اگر خرما کیلویی ۴۰ هزار تومان باشد، مبلغ زکات فطره برای هر فرد ۱۲۰ هزار تومان می‌شود.

آیت الله فلاحتی با تاکید بر اینکه زکات فطره باید قبل از اقامه نماز عید فطر به دست نیازمند برسد، بیان کرد: نیازمند گروه‌های مختلفی را شامل می‌شود و اقوام، فامیل و خویشان مقدم بر دیگران هستند.