همزمان با گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل یک دوره مانور قطع برق و تست مولد های اضطراری در سد سفیدرود انجام شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، وحید خرّمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آب منطقه ای گیلان گفت : اهمیت روز افزون آب در زندگی ما انسانها به اندازه ای است که نقش حیاتی و بسزای آن در سلامت محیط زیست ، جامعه ، کشاورزی ، صنعت و امثالهم ، بر کسی پوشیده نیست.

مدیرعامل آب گیلان در هفته پدافند غیر عامل به خبرنگار روابط عمومی گفت ؛ نظر به اهمیت بسیار بالای موضوع ، مطالعات پدافند غیرعامل مراکز حساس ، زیر ساخت ها و تاسیسات مهم شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان نظیر دو سد  سفیدرود و آیت ا… بهجت(ره) (شهربیجار) و سد های دیگر در حال ساخت این شرکت نظیر ؛ پلرود ، دیورش و دیلمان از لحاظ زیستی ، کالبدی ، شیمیایی ، سایبری و … در حال انجام بوده و برخی از آنها به مراحل پایانی خود رسیده است .

رئیس کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان همچنین افزود : نظر به اهمیت موضوع پدافند غیرعامل و همزمان با گرامیداشت این هفته یک دوره مانور قطع برق و تست مولد های اضطراری در سد سفیدرود توسط این شرکت انجام شد.