جسدمرد ۶۵ ساله در روستای شهرستان صومعه سرا کشف شد.

به گزارش ندای گیلان،رسول اندرز، مسئول آتش نشانی صومعه سرا گفت:در پی تماس تلفنی شهروندان با آتش نشانی مبنی بر پیدا شدن جسد مردی ۶۵ ساله در روستای بخش مرکزی تیم امدادونجات آتش نشانی به محل اعزام شد.

او با بیان اینکه با هماهنگی نیروی انتظامی جنازه این مرد را از نهر آب روستای این شهرستان  گرفته وتحویل پزشکی قانونی شد، افزود:علت وقوع حادثه توسط پلیس و مراجع قضایی در دست بررسی است.