هادی رضوی گفت: ۲۵۰ میلیون تومان قرارداد بنده با خبرگزاری فارس به صورت ماهانه برای تبلیغات در ۱۰ باکس تبلیغاتی در صفحه اول بوده است .

به گزارش ندای گیلان،دیروز، در جریان دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه،‌ نماینده دادستان خطاب به هادی رضوی (متهم ردیف اول) گفت: «وی زمان مدیریت دکتر خانی در بانک سرمایه، در قبال اخذ ۲۸۵ میلیون تومان، تبلیغات بانک سرمایه را در خبرگزاری فارس انجام می‌داده است».
هادی رضوی هم پاسخ داد: «۲۵۰ میلیون تومان قرارداد بنده با خبرگزاری فارس به صورت ماهانه برای تبلیغات در ۱۰ باکس تبلیغاتی در صفحه اول بوده است و ۱۰ باکس تبلیغاتی در این خبرگزاری و در صفحه اول گذاشته شده که هر کدام قیمت خود را دارد، من قرارداد داشتم؛ نه این بانک بلکه هزاران شرکت دیگر نیز تبلیغات می‌گیرند و یکی از مشتریان بانک سرمایه بوده که قبل از من بوده‌اند و اکنون نیز هستند.».
خبرگزاری فارس هم روز گذشته به این اتفاق واکنش نشان داد  بیانیه ای منتشر کرد که در آن  تامین مخارج تمامی خبرگزاری ها از راه تبلیغات،شکایت مسئولان بانک سرمایه از مدیرمسئول خبرگزاری،عقد قرارداد با موسسه کتیبه نوای فاطمی و نه شخص مذکور به صورت مستقیم و… از جمله بندها است.