28 نفر با حضور در فرمانداری این شهرستان برای حضور در رقابت انتخاباتی شورای شهر ماسال نام نویسی کردند.

به گزارش خبرنگار ندای گیلان از ماسال،28 نفر با حضور در فرمانداری این شهرستان برای حضور در رقابت انتخاباتی شورای شهر ماسال نام نویسی کردند.که در این بین تشابه اسمی یکی از نامزدها با شاعر مطرح کشور قابل توجه است.

اسامی کاندیداها به شرح زیر است:
1. ابراهیم رمضانی
2. بهمن فتحی
3. مهدی جمالی فرد
4. مسعود(هادی) محمدی
5. میلاد (وحید) کدیور
6. علیرضا (حامد) عباسی
7. شهروز رضوی
8. بابک جوادی
9. محمد کاظمی
10. نادر حبیبی
11. داوود شفیع پور
12. مصطفی نظری
13. شاهین استوار
14. مجید زارع
15- پژمان یعقوبی
16- حسین قاسمی
17- سامره یعقوبی
18. علیرضا احمدی
19. مجتبی حیدری
20. مصطفی زینعلی شالمایی
21. حافظ شیرازی
22. کریم علی پور
23. سید علیرضا صفوی میرمحله
24. مرتضی عاشوری
25. نبی الله فرجی در خانه
26. حاجب نجفی چسلی
27. میکاییل وثاقی
28.معصومه چراغی