همزمان با اختتامیه جشنواره لاله های تالابی از لوگوی جدید شهرداری و همچنین لوگوی واحد پژوهش شهرداری رونمای شد .

به گزارش ندای گیلان،همزمان با اختتامیه جشنواره لاله های تالابی از لوگوی جدید شهرداری و همچنین لوگوی واحد پژوهش شهرداری رونمای شد .

لوگوی جدید شهرداری بندر انزلی لوگوی جدید شهرداری بندرانزلی2