نماینده رشت با رد شایعه لغو ممنوعیت واردت برنج در فصل برداشت موضوعات مطرح شده در این خصوص را شایعه باندهای وارد کننده برای برهم زدن بازار عنوان کرد.

به گزارش ندای گیلان،محمد صادق حسنی جوریابی در گفتگو با  ایلنا  در خصوص صحبت هایی که در خصوص لغو «ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت» مطرح می شود اظهار داشت: این شایعات  در واقع  توسط باندهایی مطرح می شود که کنترل قیمت برنج را در دست دارند و این مباحث را صرفا جهت کنترل بازار و قیمت فروششان مطرح می‌کنند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:این مدیریت های غیررسمی بسیار قوی تر از مدیریت های رسمی عمل می‌کنند و باعث افزایش و یا افت قیمت محصول می‌شوند.

وی با اذعان بر اینکه متاسفانه جهادکشاورزی هم نتوانسته بطور کامل جلوی این مدیریت های غیررسمی را بگیرد تاکید کرد:ممنوعیت واردات برنج از مرداد و شهریور به مدت ۴ماه اعمال می‌شود.