دبیر شهرستانی سازمان برنامه و بودجه با بیان این که این جلسه با موضوع سند توسعه شهرستان و جایگاه برنامه ریزی در بودجه بندی برگزار می شود، به لزوم پیگیری ادارات برای افزایش میزان تخصیص اعتبارات پروژه های خود اشاره کرد.

به گزارش ندای گیلان،جلسه کمیته برنامه ریزی و سند توسعه شهرستان فومن به ریاست محمدرضا محسنی فرماندار شهرستان و با حضور مسئولین استانی و روسای ادارات شهرستان فومن در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد.

در این جلسه که به آخرین اصلاحات اعتبارات شهرستانی و همچنین تبیین سیاست های سند توسعه شهرستانی اختصاص داشت، پیرامون آخرین تحولات اعتبار پروژه های شهرستان فومن تصمیم گیری شد.

دکتر زحمتکش دبیر شهرستانی سازمان برنامه و بودجه با بیان این که این جلسه با موضوع سند توسعه شهرستان و جایگاه برنامه ریزی در بودجه بندی برگزار می شود، به لزوم پیگیری ادارات برای افزایش میزان تخصیص اعتبارات پروژه های خود اشاره کرد.

حسینی نثار کارشناس سازمان برنامه بودجه در این جلسه ضمن تشریح ویژگی های سند توسعه شهرستان فومن در سه بخش کلیات، روش انجام کار و جایگاه شهرستانی در آمایش، به بسترها و الزامات قانونی سند توسعه شهرستانی پرداخت و افزود: برای انجام کار نیازمند شناخت وضع موجود در شهرستان، ترسیم وضعیت مطلوب و هدف گذاری توسعه ای و سپس انجام اقدامات و پروژه های اولویت دار هستیم.

وی افزود: کارگروه های تخصصی سند توسعه شهرستان متشکل از 12 نفر از مدیران شهرستان است که به احصای قابلیت ها و چالش های توسعه، تدوین چشم انداز، اهداف، اقدامات اجرایی و تعیین پروژه های می پردازند.

حسینی نثار با اشاره به این که در استان گیلان چهار ناحیه برای مطالعه آمایش سرزمین تعیین شده، سیاست های چهارگانه در تقسیمات خرد طبیعی را شامل رشد، توسعه، پالایش و تثبیت عنوان کرد.

وی در انتها افزود: تخصص های شهرستان فومن در افق برنامه آمایش عبارتند از: گردشگری، کشاورزی، صنایع و تولیدی.