رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان در  جلسه با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تاکید بر لزوم مبارزه جدی با آفت ملخ مراکشی، اظهار داشت: علاوه بر دستگاه‌ها و نیروی انسانی موجود امکان‌سنجی استفاده از اکیپ‌های سایر استان های برای کمک به مبارزه با این آفت در گیلان بررسی شود.

به گزارش ندای گیلان، شراره کاوسی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان در  جلسه با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تاکید بر لزوم مبارزه جدی با آفت ملخ مراکشی، اظهار داشت: علاوه بر دستگاه‌ها و نیروی انسانی موجود امکان‌سنجی استفاده از اکیپ‌های سایر استان های برای کمک به مبارزه با این آفت در گیلان بررسی شود.

وی همچنین تأمین آب کشاورزی و مبارزه با تنش آبی برای کاهش دغدغه کشاورزان زحمتکش استان را مورد تاکید قرار داد و خواستار ارائه لیست پروژه‌های اولویت‌دار مبارزه جهاد کشاورزی استان در این خصوص به سازمان مدیریت جهت بررسی روش های تأمین اعتبار برای اجرای آن شد.

***

صالح محمدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این نشست، در خصوص وضعیت تنش آبی در استان اظهار داشت: آب‌وهوایی که اکنون شاهد آن هستیم معمولاً از اواخر اردیبهشت در گیلان حاکم می‌شد اما امسال از ابتدای این ماه شاهد گرما و کاهش بارندگی هستیم و معتقد بودیم اگر نشاء برنج زودتر آغاز می‌شد کمتر با بحران روبه‌رو می‌شدیم.

وی گفت: با توجه به اینکه احتمال سرقت پمپ‌ها و کابل‌های ایستگاه پمپاژ وجود دارد،لازم است کشاورزان از ظرفیت های عبور از بحران تنش خشکی مراقبت نمایند زیرا امسال، استفاده از چاه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ بهترین راه برای مدیریت بحران است.

تعدادی از پروژه‌ها بر اساس نقاط دارای بحرانی از لحاظ تنش آبی در سطح شهرستان را تعریف کرده‌ایم

محمدی با اشاره به احصاء نقاط بحرانی شهرستان‌ها از لحاظ تنش آبی، گفت: بر اساس این نقاط پروژه‌هایی را تعریف کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم بر اساس اعتبارات و اولویت‌ها، این پروژه‌ها را اجرایی کنیم.