با ارائه گزارش مدیران پنج منطقه شهرداری رشت در زمینه درآمدها و هزینه ها، مشکلات و تنگناهای آنها در یکصد و چهارمین نشست کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ندای گیلان،با ارائه گزارش مدیران پنج منطقه شهرداری رشت در زمینه درآمدها و هزینه ها، مشکلات و تنگناهای آنها در یکصد و چهارمین نشست کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 در این نشست که حدود چهار ساعت به طول انجامید، هر یک از مدیران مناطق پنجگانه رشت با ارائه گزارشی از وضعیت منابع، درآمد و هزینه ها به بیان تنگناهای حوزه کاری خود پرداختند.
عطایی مدیر منطقه یک شهرداری رشت نبود شیوه نامه مناسب وصول مطالبات، تامین نیروی انسانی، تفویض اختیار به مدیران مناطق، برقراری نظام تخصیص، برقراری نظام منطقی تشویق و پاداش، اضافه شدن دو کد به منابع درآمدی مناطق یکی زمینهای راکد و دیگری سود ناشی از سرمایه گذاری و… را از مسائل پیش روی شهرداریهای مناطق عنوان کرد.
وی خواستار توجه به وضعیت دشوار مدیران مناطق در زمینه تامین نیازهای اساسی آنها شد و گفت: لزوم تفویض اختیارات بیشتر به مدیران مناطق به خوبی احساس می شود.
کامران راد نیز با تاکید بر اینکه وضعیت هر پنج منطقه از شهرداری رشت از نظر تحقق بودجه در سال ۹۸ تقریباً مشابه است و همه حدود ۵۰ درصد از تحقق  عقب هستند، گفت: باید برای افزایش ساخت و سازها انگیزه ایجاد کنیم و در این زمینه دست مناطق را باز بگذاریم.
مدیر منطقه دو شهرداری رشت با اشاره به اینکه آلان خارج از سازندگان دائمی، مردم رغبت کمتری به ساخت و ساز دارند، گفت: این در حالی است که درصد بسیاری از درآمد مناطق به ساخت و سازها برمی گردد. بنابر این باید تشویقی هایی برای ساخت و سازها اعمال کنیم که مردم انگیزه ساخت و ساز پیدا کنند.
پارسا مدیر منطقه سه شهرداری رشت هم موضوع اختیارات مناطق را در مسئله مالی و درآمدها بسیار تاثیرگذار توصیف کرد و گفت: تفویض اختیارات به مناطق به نگاه ویژه اعضای شورا و سیاستهای آقای شهردار بستگی دارد.
وی همچنین پیشنهاد داد برای اینکه کارها بهتر انجام شود در هر پنج منطقه ۷۰ درصد اختیار با مدیران مناطق باشد و ۳۰ درصد بر عهده سازمانها و گفت: با این کار می توان مطالبه گری از مدیران مناطق را نیز افزایش داد.
امیرلو به تشتت در زمینه بودجه نویسی به عنوان یک مشکل مهم اشاره کرد و گفت: سال گذشته سه مدل بودجه تعریف شد و آخر هم مشخص نشد کدام روش انجام شده است.
مدیر منطقه چهار افزود: باید انگیزه های درون سیستمی و برون سیستمی در مناطق افزایش یابد.
وی همچنین خواستار پیروی از مدل تهران برای صدور پروانه شد و گفت: ما باید زمان صدور پروانه ساخت از سازنده وجه را دریافت کنیم.
حل مشکل زمینهای نسقی یکی دیگر از خواسته های امیرلو از شورای اسلامی شهر  رشت بود.
مدیر منطقه پنج هم خواستار اعمال تشویقی در طول سال شد و گفت: تاثیرات اعمال تشویقی را در پایان سال گذشته به خوبی حس کرده ایم و این تجربه موفقی بوده است.
مهدی زاده افزود: جذب عوارض تشویقی اگر برای یکسال در نظر گرفته شود و تنها به دنبال پایان سال نباشیم، بدون شک بر میزان درآمد مناطق می افزاید.
پس از سخنان مدیران مناطق سیدامیرحسین علوی، محمدحسن عاقل منش، فرهام زاهد، احمدرمضانپور و مشاور کمیسیون کاظم زاده در باره موضوعات مطرح شده نقطه نظرات خود را مطرح کردند.
حجت جذب هم به عنوان رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر تداوم این جلسات تا رسیدن به نتیجه مطلوب گفت: از صحبتهای جمع به این نتیجه می رسیم که باید تحرک و رقابت را در مناطق برای  افزایش درآمد ایجاد کنیم و در زمینه بودجه نویسی آسیب شناسی کرده و به نوعی بودجه نویسی انجام شود که با تفکرات مدیران مناطق همخوانی داشته باشد.
وی تاکید کرد: امسال باید بودجه ای پویا و اجرایی که در مناطق انگیزه و تحرک ایجاد کند، نوشته شود.
جذب افزود: از مجموع صحبت مدیران مناطق می توان دریافت که بودجه سال ۹۸ به خوبی تدوین نشده که برگزاری این جلسات برای حل این مسئله و لزوم دخالت دادن نظرات مدیران مناطق در نظام بودجه نویسی شهرداری است.