فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا گفت: باید حساسیت های اجتماعی نسبت به حقوق کودکان را افزایش دهیم.

به گزارش ندای گیلان،یونس رنجکش فرماندار آستارا در اولین جلسه شورای هماهنگی کنوانسیون حقوق کودک در شهرستان آستارا اظهار داشت: یکی از چالش‌های جدی در بسیاری از کشورها، عدم رعایت حقوق کودکان است که به روش های مختلف شاهد بروز این پدیده هستیم.

وی اضافه کرد: در کشور ما نیز هرچند که پدیده کودک آزاری به عنوان یک موضوع اجتماعی به بیشتر به چشم می آید اما عدم رعایت حقوق کودکان به اشکال مختلف ممکن است در جامعه وجود داشته باشد

که باید به دلیل اهمیت فرایند اثربخشی نوع رفتارها با کودکان نسبت به این موضوع حساس بود.

فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا گفت: باید حساسیت های اجتماعی نسبت به حقوق کودکان را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: هر گونه رفتار و برخوردهای تبعیض آمیز و عدم رعایت حقوق کودکان در سطح خانواده ها و یا جامعه نقش مهمی در فرایند زندگی شخصی در دوران‌های بعدی و در اجتماع دارد

که می‌تواند موجب بروز سرخوردگی ها و یا اختلال رفتاری در بزرگسالی و در صورت وجود فضای مطلوب در دوران کودکی موجب شادابی و نشاط و سرزندگی و پویایی در آینده او شود.

وی اظهار داشت: با توجه به مسئولیتی که به فرمانداری ها به عنوان رئیس شورای هماهنگی کارگروه حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک در کشور واگذار شده است

و با عنایت به قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این پروتکل که در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان است باید تلاش شود تا اقدامات موثر در راستای حمایت از حقوق کودکان در شهرستان انجام شود.

  • فعالیت کارگروه در شهرستان

فرماندار آستارا افزود: بر اساس این کنوانسیون ۴ کارگروه در شهرستان فعالیت خواهند کرد که مسئولیت کارگروه اقدامات پیشگیرانه با دادگستری، مسئولیت کارگروه آموزش و اطلاع‌رسانی با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولیت کارگروه حمایتی با اداره بهزیستی و مسئولیت کارگروه پایش و ارزیابی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌باشد.

به گفته رنجکش؛ هر یک از کارگروه‌های تخصصی در شهرستان باید بر اساس موقعیت و شرایط آستارا چالش‌ها و مشکلات حوزه کودکان را بررسی و اقدامات لازم را در مسیر صیانت از حقوق کودکان عملیاتی کنند.

در این جلسه رئیس دادگستری آستارا نیز به تشریح قوانین حمایتی کودکان پرداخت و فرمانده نیروی انتظامی آستارا نیز به گزارشی از وضعیت برخوردهای رفتاری با کودکان در این شهرستان ارائه داد.