فرماندار رودسر در ادامه با اشاره به اینکه مجموعه مدیریتی دولت در شهرستان باید بدنبال خلاقیت و نوآوری باشد گفت: اگر احساس می کنند ایده و خلاقیتی برای ارائه ندارند باید از فکر و ایده جوانان و صاحبان ایده استفاده کنند

علی وارسته بهدانی در خصوص برگزاری همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور در وزارت کشور در مصاحبه خبرنگار ندای گیلان با اشاره به اینکه کارهای بزرگی در دولت تدبیر و امید انجام شده که نباید آنها را کوچک جلوه داد و مدیران ادارات باید عملکرد خود را که حقیقتا نشان از عملکرد و پویایی دولت است به مردم اعلام کنند.
فرماندار رودسر افزود : فرماندار بالاترین مقام اداری و اجرایی دولت در شهرستان است و باید راجع به تمام مسائل اداری و اجرایی شهرستان خود برنامه و طرح داشته باشد و بداند چگونه باید حرکت کند که در طول مدت حضورم در رودسر با شناسایی و ظرفیت سنجی استعدادها ، آسیب ها و فرصت های شهرستان به دنبال برنامه ریزی درست مسیر دولت با کمک مجموعه مدیریتی شهرستان هستیم
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مسئله ای که مدیران اجرایی نباید با آن ارتباط بگیرند روزمرگی و درگیری با حواشی است خاطرنشان کرد : روزمرگی باعث می شود فرصت مشورت با نخبگان و تفکر درباره مسائل آینده شهرستان را نداشته باشیم و از مسائل اصلی غافل شویم .
فرماندار رودسر در ادامه با اشاره به اینکه مجموعه مدیریتی دولت در شهرستان باید بدنبال خلاقیت و نوآوری باشد گفت: اگر احساس می کنند ایده و خلاقیتی برای ارائه ندارند باید از فکر و ایده جوانان و صاحبان ایده استفاده کنند که از این طریق شهرستان به سمت تنوع و تفاوت حرکت خواهد کرد.
وارسته با اشاره به اینکه هر چقدر هم برای مردم تلاش کنیم باز هم کم است اظهار داشت : وظیفه مدیران و مسئولین است تا برای رضای مردم تلاش کنند و هنر ما باید این باشد به انتقادات مردم پاسخ گوییم و لازم است کار قانونمندی برای پاسخگویی مجموعه اجرایی در شهرستان به مردم انجام شود و مدیران مکلف باشند به انتقادات و سوالات مردم پاسخ دهند
وی همچنین گفت : تاکید به سلسله دیدارهای مردمی و گفتگوی بی واسطه مردم با مسئولیت می تواند مدیران را در مقام پاسخگویی قرار دهد و اگر کسی به مردم اجحاف کرده است می توانند آنجا طرح مسئله کنند و این برنامه سلسله وار ادامه خواهد داشت.
فرماندار رودسر با اشاره به تحول جدی در شهرستان افزود : ایجاد تغییر و تحول با مشارکت مردم باعث می شود شهرستان روند رو به رشدی را طی کند و مردم باید این احساس را داشته باشند که شهرستان با تحرک و پویایی روبرو شده و در مسیر پیشرفت قرار گرفته است .
فرماندار رودسر افزود : نشاط و شادابی در سال جدید باید هدیه ای باشد برای مسافران نوروزی که با تمهیدات ستاد تسهیلات نوروزی و آماده سازی فضای گردشگری در شهرستان رودسر آماده حضور مسافران و گردشگران عزیز از سراسر ایران زیبا هستیم