حجت جذب گفت: پارکینگ‌های خاکی به ازای ورودی ۱۵۰۰ تومان، پارکینگ‌های روکش آسفالت ۲۰۰۰ تومان و پارکینگ‌های طبقاتی ۲۵۰۰ تومان برای نرخ‌گذاری پیشنهاد شده است.

به گزارش ندای گیلان،رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت در جلسه این شورا با تأکید بر تاثیر ارزش زمین در قیمت مصوب پارکینگ‌های حاشیه‌ای، اظهار داشت: قیمت‌گذاری برای پارکینگ‌های سطح شهر تا به امروز انجام نگرفته است در همین راستا لایحه پیشنهادی برای قیمت‌گذاری مشخص پارکینگ‌ها تنظیم شد.
حجت جذب تصریح کرد: پارکینگ‌های خاکی به ازای ورودی ۱۵۰۰ تومان، پارکینگ‌های روکش آسفالت ۲۰۰۰ تومان و پارکینگ‌های طبقاتی ۲۵۰۰ تومان برای نرخ‌گذاری پیشنهاد شده است ولی باید قیمت پارکینگ‌ها از نظر ارزش مکانی نیز پیش بینی شود.
فاطمه شیرزاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی در خصوص نظارت بر روی این لایحه بیان داشت: باید نظارت های بیشتری بر روی مبالغ دریافتی در پارکینگ ها انجام شود زیرا در حال حاضر برخی از پارکینگ‌های سطح شهر اقدام به دریافت مبالغی بالاتر از میزان مصوب نیز می‌کنند.