معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان از قطع آبگذاری کانال راست سنگر به مدت 48 ساعت خبر داد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، مرتضی میرزائی، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان اظهار داشت: با توجه به  آبگذاری پیوسته کانالها از مورخه ۹۹/۱/۱۷ و مصوبه کمیته منابع و مصارف آب استان گیلان، کانال راست سنگر به جهت بازبینی از شبکه های آبیاری مناطق شرق گیلان به مدت ۴۸ ساعت قطع خواهد شد.

وی تصریح کرد: از صبح روز پنجشنبه مورخ دوازدهم تیر ماه آبکذاری کانال راست سنگر قطع و در صبح روز شنبه چهاردهم تیرماه با حداکثر ظرفیت مجدداً کانالهای مذکور آبگذاری خواهند شد.

میرزائی تأکید کرد: کشاورزان عزیز بالادست به منظور توزیع مناسب آب در کل شبکه آبیاری از دستکاری در یچه های آبیاری و برداشت های بی رویه و غیر مجاز خوداری کنند تا آب از طریق این شبکه ها با حداکثر توان به اراضی پایین دست انتقال یابد.