رییس جمهور در همایش حقوق اساسی و شهروندی با اشاره به موضوع بازنگری در قانون اساسی گفت: اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد و بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود.

به گزارش ندای گیلان،رییس جمهور در همایش حقوق اساسی و شهروندی با اشاره به موضوع بازنگری در قانون اساسی گفت:  اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد و بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از ۴۰ سال می‌تواند یک بار اجرا شود.

مهمترین بخش اظهارات حسن روحانی به شرح زیر است:
* یکی از مباحث مهم ما در جلساتی با شهید بهشتی و شهید مطهری این بود که بعد از پیروی انقلاب، شکل حکومت دینی چگونه خواهد بود.
* امام در پاریس اعلام کردند که نظام آینده ما جمهوری اسلامی است.
* امام با تذکری شعار استقلال آزادی حکومت اسلامی را به استقلال آزادی  جمهوری اسلامی تغییر داد.
* با توجه به تجربه ای که در زمینه امنیت ملی دارم می‌گویم که اگر نظام ما جمهوری و بر پایه انتخابات نبود تا به امروز دوام نمی‎آورد.

* قانون اساسی می تواند بازنگری شود چون حدود سی سال است که قانون اساسی ما بازنگری نشده است.
*  قبلاً ده ساله بود این اصلاح و در پایان عمر امام اصلاحاتی انجام شد، ممکن است یک زمانی این تغییر نیاز باشد.
* یکی از جاهایی که خوب است این اصلاحات انجام شود این است که آیا نظام حزبی باید به قانون اساسی ما وارد شود یا خیر.
* یکی از ایرادات ما در انتخابات این است که نظام حزبی نداریم یعنی در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری به حزب رای نمی دهیم بلکه به نفر رای می دهیم که این کار رای برای انتخاب سخت می کند.

* اگر مشکلی در ریاست جمهوری یا در نمایندگان مجلس دیدیم می توانیم در انتخابات بعدی اصلح تر را انتخاب کنیم.
* نظارت نمایندگان بر وزرا در قالب سوال می تواند مطرح شود اما رئیس جمهوری بر کار وزرا نظارت می کند رئیس جمهور اختلاف وزرا را حل می کند جایی نداریم که مجلس بر کار وزرا نظارت کند مجلس می تواند استیضاح کند یا نظارت کند.

* کلمه نظارت مجلس بر وزرا نداریم فهم و استنباط مشترکی نداریم اینکه برنامه را برای دولت چه کسی باید بنویسد.
* طبق قانون اساسی، برنامه و خط مشی برعهده رئیس جمهور است.

اصل ۱۱۳ قانون اساسی می گوید که بعد از رهبری، رئیس جمهور بالاترین مقام کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است اما تفسیر شورای نگهبان این نیست، البته از سال ۹۱ به بعد این نظر را دارند.

* گفتن اینکه رئیس جمهور در قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است، لغو است؛ این موضوع مبرهن است.
* شورای نگهبان در هر دوره ای یک تفسیر از اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌کند.
* موضوع رفراندوم در قانون پیچیده در نظر گرفته شده و می‌تواند اکنون بعد از ۴۰ سال اجرایی شود.
* از من پرسیدند منشور حقوق شهروندی را بر چه مبنایی نوشتی؟ گفتم برمبنای اصل ۱۳۴٫
* این منشور می‌تواند به لایحه تبدیل شود.
*  دولت طی دو سال کل قطعنامه‌های فصل ۷ را لغو کرد.
* دولت‌هایی داریم که حتی ۲۰ سال است گرفتار این قطعنامه‌ها هستند.
* دولت یازدهم زنجیرهایی که مردم گرفتارش بودند را باز کرد.
* در احقاق حقوق مردم احمال نکردیم.
* اگر این دولت نبود مردم نمی توانستند امروزه به این صورت از فضای مجازی استفاده کنند، در این راه ایستادگی های زیادی توسط دولت انجام شد.

* مردم امروز فقط ۱۰ درصد هزینه‌های درمانی را پرداخت میکنند.
*  دولت برای احقاق حقوق زنان، جوانان و اقلیت های مذهبی تلاش های زیاد کرد.
* ما روز انتخابات وعده دادیم که ۳۰ درصد مدیریت کشور باید بر عهده بانوان باشد و داریم به سمت این هدف پیش می رویم.
* برای اولین بار این دولت خواست که سفیر خانم داشته باشیم و موفق هم شد.

* دسترسی روستاها به آب شرب سالم تا پایان دولت ۱۰ برابر می‌شود.

گفتنی است در اصل پنجاه و نهم قانونی اساسی آمده است: در مسائل بسیار مهم اقتصادی, سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.