به تازگی انتشار فیلمی از یک سرهنگ ارتش که برای کمک به افراد مسن سیل زده ای که توانایی سوارشدن به کامیون را ندارند زانو زده تا به صورت پله برای آنها عمل کند احساسات مردم را برانگیخته است.

به گزارش ندای گیلان،پیرزن ها و پیرمردهای سیل زده برای سوار شدن به کامیون مشکل دارند و نمی توانند سوار شوند چون ارتفاع ماشین زیاد است و نردبانی هم نیست اما مردی که انگار نه انگار درجه های سرهنگی روی دوشش دارد چهاردست‌وپا جلوی کامیون، پله ای می شود تا پیرمردها و پیرزن‌ها بر پشت اش بروند و سوار خودرو شوند.

او آن قدر غرق کمک رسانی است که حتی متوجه نیست یکی با تلفن همراه مشغول فیلم برداری از این صحنه است و حتی برچسب لباس نظامی اش هم دیده نمی شود تا همچنان گمنام بماند.» این ها صحنه هایی از کلیپی بود که در فضای مجازی پخش شدو کلیپی که بارها و بارها باید آن را دید از اسطوره هایی که گمنام به دنبال خدمت اند. کاربران هم با دیدن این سرهنگ ارتش به وجد آمدند و این کلیپ را به شکل گسترده ای بازنشر کردند و به آن واکنش های زیادی نشان دادند.

اگر فیلم در دستگاه شما نمایش داده نمی شود کلیک کنید
کاربری نوشت: «درود بر شرف و غیرت این سرهنگ ارتشی که جلوی کامیون امداد زانو زده تا مردم از روی کمر او سوار کامیون شوند. خیال بداندیشان هم راحت که برچسب نامش مشخص نیست که بگویند دنبال قهرمان شدن و ترفیع درجه است!»
کاربری نوشت: «زبان قاصر است از توصیف این تواضع و فروتنی. کجای دنیا یک سرهنگ تمام پیدا می کنید که همچین کاری کند؟»
کاربر دیگری نوشت: «چه نیکو تربیت کردی بچه‌هایت را یا زهرا / از سیم خاردار نفس اش عبور کرد…حتما ببینید نمایش اعلای عرفان و مبارزه با نفس را…».
کاربری هم نوشت: «عجب اسطوره‌های گمنامی داریم در این مملکت. باید مجسمه این سرهنگ رو که سرداری کرد بر دل ها، ساخت و همین جایی که زانو زده نصب کرد.»
کاربر دیگری هم نوشت: «دنیا باید در برابر بزرگی این چنین ارتشیانی سر تعظیم فرود آورد.»
کاربر دیگری نوشت: «سرهنگ ارتش جمهوری اسلامی که زانو میزنه تا مردم سوارش بشن و به عنوان پله ازش استفاده کنن رو مقایسه کنید با فرمانده ارتشی که ۴۰ سال پیش مردم رو تو خیابون به رگبار می بست! این یعنی نتیجه انقلاب اسلامی برای مردم.»
کاربری هم نوشت: «این حرکت سرهنگ تمام ارتش که به درجه اش نگاه نمی کنه و با تمام جان و توان به نیازمندانی که نیاز به کمک دارن کمک می کنه، مصداق بارز انسانیته و میزانیه برای ما که ببینیم آیا حاضریم همین کار رو برای عده ای انجام بدیم یا نه!»
کاربری هم نوشت: «به خاطر بسپاریم که در دوره شوآف‌های رسانه‌ای و طبل‌های تو خالی، بودند از خود گذشته‌هایی که ثابت کردند ارتش فدای ملت صرفا یک شعار نیست!»