ریس ستاد اصلی آیت الله رئیسی گفت: شعار و هدف ما، هر خانه یک ستاد است و ما هم هیچ محدودیتی برای راه اندازی ستادهای مختلف مردمی نداریم.

به گزارش ندای گیلان از رشت ، دکتر محمد دوستار در نخستین گفتگوی رسانه ای خود پس از انتصاب به عنوان رئیس ستاد اصلی آیت الله رئیسی در گیلان، با اشاره به تعدد ستادهای آیت الله رئیسی و سوالاتی که ممکن است در این خصوص برای مردم پیش بیاید، گفت: تمام ستادهای آیت الله رئیسی در گیلان، ستادهای مردمی هستند چراکه آیت الله رئیسی از جنس مردم بوده و برای مردم به میان آمده لذا تمام ستاد هایشان هم مردمی می باشد.

دکتر دوستار افزود: شعار و هدف ما، هر خانه یک ستاد است و ما هم هیچ محدودیتی برای راه اندازی ستادهای مختلف مردمی نداریم.

وی با بیان اینکه ممکن است در هر شهری، چندین ستاد با رویکردها و اشتراکات سیاسی، مذهبی، صنفی، قومی و زبانی راه اندازی شود، گفت: تعدد این ستادهای مردمی هیچ مشکلی ندارد چنانکه مسئولان این ستادها برای دریافت ابلاغ، مراجعه کرده و پس از آن هم فعالیت شان را شروع می کنند.

دکتر دوستار تصریح کرد: در استان گیلان فقط یک شورای هماهنگی ستادهای مردمی وجود دارد که ریاستش بر عهده بنده می باشد. وظیفه اش هم هماهنگ کننده ستادها و پاسخگویی به مراجع قانونی و همچنین هماهنگ کننده و مرتبط با ستاد مرکزی تهران می باشد.

رئیس شورای هماهنگی ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در گیلان ادامه داد: بین تمام ستادهای مردمی دکتر رئیسی در گیلان وحدت وجود دارد و این وحدت در سطح کشور هم وجود داشته و منافاتی ندارد که افراد مختلف ستادهایی با عنوان ستاد مردمی داشته باشند.

منبع : خزر