معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: ۱۶ درصد جمعیت بالای ۳۰ سال گیلان به بیماری فشارخون بالا و ۳۱ درصد پیش فشار خون بالا دارند

به گزارش ندای گیلان،محمد عباسی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز گفت: فشارخون ۵۰ درصد از جمعیت هدف استان که در اجرای طرح ملی بسیج کنترل فشار خون غربال گیری شدند طبیعی و نرمال است.

وی، با بیان اینکه در طرح ملی بسیج کنترل فشار خون یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر غربالگری شدند، افزود: نتایج ۵۳ درصد معادل ۵۸۳ هزار نفر از این افراد زن و بیش از ۴۶ درصد معادل ۵۱۷ هزار نفر مرد هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: نتایج طرح ملی بسیج کنترل فشار خون نشان می‌دهد ۵۵۰ هزار نفر معادل نیمی از افراد غربال گیری شده فشار خون شان نرمال است.

عباسی افزود: همچنین ۱۶ درصد جمعیت بالای ۳۰ سال گیلان به بیماری فشارخون بالا و ۳۱ درصد پیش فشار خون بالا دارند.

وی با اشاره به اینکه طرح ملی بسیج کنترل فشار از ۱۷ خرداد تا ۱۵ تیر اجرا شد، گفت: در این طرح برای سنجش فشار خون حداقل ۷۵۰ هزار نفر جمعیت هدف برنامه ریزی شده بود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با بیان اینکه افراد بالای ۳۰ سال، زنان باردار و مبتلایان به نارسایی کلیوی در تمام سنین بود، تصریح کرد: طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در ۲ هزار و ۸۶ پایگاه ثابت و سیار گیلان اجرا شد.