مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شفت گفت: طرح تقویت فشار آب شرب 7 روستای تحت پوشش مجتمع آبرسانی تکرم شهرستان شفت اجرا شد.

به گزارش ندای گیلان،مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شفت امروز گفت: با تعویض پمپ این مجتمع آبرسانی، ضعف فشار آب آشامیدنی 600 خانوار برطرف شد.

فرید تقی مهر افزود: یکصد میلیون ریال برای انجام این عملیات هزینه شد.